Μαθήματα – Προγράμματα

Στο πλαίσιο εκμάθησης ιππασίας, παρέχεται ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας του αναβάτη καθώς και έντυπο υλικό σχετικά με τεχνικές ή/και πρακτικές ιππασίας. Το υλικό, διαφοροποιείται ανάλογα με το μαθησιακό επίπεδο.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 4 έως 84
Ώρες λειτουργίας: 15:00-23:00

Παρέχεται εξοπλισμός του αναβάτη
Παρέχεται εξοπλισμός του αναβάτη
Ο Όμιλος συμμετέχει ενεργά σε αγώνες
Ο Όμιλος συμμετέχει ενεργά σε αγώνες