Πιστοποιήσεις

Τηρώντας πιστά τους κανόνες υγιεινής, Ο Ιππικός Όμιλος Ρίου ακολουθεί αξιόπιστες και επαγγελματικές λύσεις καθαρισμού και απολύμανσης. Σε συνεργασία με την εγγυημένη εταιρία Axiven Pest Control, εφαρμόζονται εξειδικευμένες μέθοδοι απολύμανσης, για την διασφάλιση της καταλληλότητας των χώρων. Με βασική αρχή την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ζώων, πραγματοποιείται καθημερινή συντήρηση των σταβλικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι ρύπανσης ή/και παρασιτικών ασθενειών.